dutch français english

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalenBrand Related Content

Op vraag van onze klanten en Revit tekenaars in het algemeen over gans Europa zijn wij gestart met een service genaamd “Brand Related Content” (BRC). Als aanvulling voor de bestaande objectenbibliotheek voor Autodesk Revit, biedt i-Theses de service om al-dan-niet geparametriseerde objecten in 2D en 3D aan te maken en te onderhouden voor onmiddellijk gebruik in Revit, op maat van de producent van het bouwproduct.

Hierbij wordt rekening gehouden met de exacte geometrie en uitzicht van de producten. U als producent en leverancier van bouwproducten kan zelf kiezen welke geometrische informatie van het object zichtbaar mag zijn. Bovendien wordt bij de aanmaak van de objecten ook de nomenclatuur en het merk die U toepast als leverancier, gebruikt. De keuze, de naam, het uitzicht van de parameters kan volledig door U gekozen worden

Het opmaken van de bibliotheek gebeurt in onderling overleg met de producent van het bouwmateriaal zelf, zodoende de tekeningen genoeg af te schermen tegen piraterij en onrechtmatig kopiëren en de technische know-how van de producten niet prijs te geven.
Indien een klant beschikt over onze BIMiTs-S wordt de objectenbibliotheek gesorteerd volgens leverancier en wordt met onderlinge toestemming het logo en contactgegevens van de leverancier vermeld.

Welke voordelen biedt dit voor u als producent?
Hoe is deze bibliotheek praktisch beschikbaar?


brand related content
autodesk-logo   i-theses-logo